Trendy:

Igbo Cultural Association (ICAN) of the Netherlands was registered on the 3rd day of December 1994. The aims and objectives behind the formation of ICAN are, to promote the socio-cultural values and identity of Igbo originated people who are now resident in The Netherlands, to maintain cultural and social interactions with other cultural groups in The Netherlands viz unity in diversity, and to promote the pursuit of knowledge and other laudable initiatives for its members. The affairs of ICAN is managed by strong organs such as the National General Assembly, the National Executive Committee and the functional committees (such as the funds and events committee and welfare committee).

Mission Statement: To promote and maintain the Igbo Cultural values while participating in the Dutch multicultural society

De vereniging ‘Igbo Cultural Association (ICAN)Nederland' werd gevormd met als doelstellingen; het bevorderen van de socio-culturele waarden en de identiteit van oorspronkelijke Igbo mensen die nu woonachtig zijn in Nederland, het handhaven van culturele en sociale interacties met andere culturele groepen in Nederland, en het bevorderen van de uitoefening van kennis en andere belangrijke initiatieven voor haar leden. ICAN is voorzien van sterke organen met name de algemene vergadering, het executive bestuur en de functionele commissies (zoals het welzijn, en fondsen en evenementen).